Zwemlessen voor kinderen in kleine groepen

Snel een goed resultaat dankzij persoonlijke aandacht voor uw kind.

Lessen in kleine groepen (7, maximaal 8 kinderen)
Zwemschool Bommetje geeft les in kleine groepjes aan kinderen vanaf ongeveer 4 jaar oud voor het erkende Survival ABC diploma. In deze kleine groepjes is ruimte voor individuele aandacht en wordt de lestijd optimaal benut. De concentratie en de spanningsboog van de kinderen is naar onze ervaring in een lesduur van 45 minuten het best vast te houden. Onze onderwijzers hebben erkende diploma’s voor zowel zwemonderwijs, EHBO en een Verklaring Omtrent Gedrag. Daarnaast zorgen we dat ieder kind zoveel mogelijk les van dezelfde leerkracht heeft, waardoor het zich vertrouwd voelt en de lesgever zich beter kan inleven in en aanpassen aan het kind.

Betrokkenheid ouders
Zwemschool Bommetje betrekt ook de ouders bij de zwemles. De eerste twee lessen zwemmen zij mee om de kinderen een gevoel van geborgenheid te geven; ze kunnen immers terugvallen op hun vertrouwde thuisbasis. Ouders draaien vervolgens roulerend mee met de lessen. Dat houdt in dat bij elke les één van hen de hele les aanwezig is. Indien gewenst kan ook mee gezwommen worden. Deze ouder wordt dan meteen op de hoogte gebracht van de vorderingen van het kind. Dit roulatiesysteem vervangt de zogenaamde kijklessen. Hiervan zien wij namelijk af omdat het afwijken van het gebruikelijke lespatroon de lessen en de concentratie van de kinderen verstoort.

Kindgericht
Allereerst wordt speels begonnen met de kinderen watervrij te maken en ze zelfredzaamheid aan te leren, waardoor hun zelfvertrouwen in het water toeneemt. Met als basis het pedagogisch principe “praatje, plaatje, daadje” worden de volgende vier zwemslagen aangeleerd: schoolslag, rugslag, borstcrawl en rugcrawl. Onze voorkeur gaat ernaar uit om te beginnen met de borstcrawl omdat deze zwemslag voor kinderen het gemakkelijkst is. Prestaties zijn in eerste instantie van ondergeschikt belang; die volgen vanzelf. Bovendien wordt er bij het lesgeven rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Er wordt gewerkt met spelmaterialen en opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Later worden de lessen minder speels en wordt er meer naar het diploma toe gewerkt. De laatste 5 minuten van elke les mogen de kinderen vrij spelen in het water. De nieuwe groep kinderen kan dan alvast aan de rand van het zwembad plaatsnemen.

Vanaf de eerste les in “het diepe”
Met nadruk op hun zelfredzaamheid in ons waterrijke land proberen wij uw kind zo snel mogelijk veilig te leren zwemmen. Onze methode heeft als basis dat de kinderen niet kunnen staan in het zwembad. Door de kurkjes blijven zij voldoende drijven, kunnen ze zich vrij in het water bewegen en zullen zich zo de zwemslag eerder eigen maken. De groepen kinderen blijven in principe bij elkaar met ruimte om te differentiëren in niveau. De kinderen worden individueel beoordeeld.

Instromers ook welkom
Voor kinderen die al zwemles hebben gehad of al een diploma hebben kan een afspraak gemaakt worden om voor te zwemmen. Daarna wordt in overleg bepaald op welk niveau zij kunnen instromen.

Vrijblijvend inschrijven
U kunt uw kind vrijblijvend inschrijven. Wanneer het start met lessen bij Zwemschool Bommetje wordt inschrijfgeld verrekend. Gezien de inschrijving vrijblijvend is adviseren wij u dit tijdig te doen. Met de zwemlessen kan gestart worden als het kind ongeveer 4 jaar oud is. Van deze leeftijdsgrens kan in overleg met de zwemschool worden afgeweken. Ook onze Duitse vriendjes zijn van harte welkom.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. We laten ons graag door uw kind nat spetten.Snel resultaat door kleine groepen

CONTACT
Eric van der Vloet
T 06 - 43 73 35 85
E info@zwemschoolbommetje.nl
Af-of ziekmeldingen graag z.s.m. telefonisch doorgeven met vermelding van naam van het kind, dag, tijd en locatie (zie huisregels).

Locatie:
Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

lestijden:
vrijdag 16.00 - 19.00 uur
zaterdag 13.00 - 17.30 uur
zondag 09.00 - 13.30 uur

Het zwembad ligt aan de Ulingshofweg.
Als de parkeerplaats voor het zwembad vol is kunt u ook parkeren bij de aanliggende parkeerplaats.